Larmcentraler

Satsa på digital teknik med larmmottagning via webben!

Alla kommuner som har egen larmmottagning från trygghetstelefoner kan använda den webbaserade larmcentralen från Zafe – även om trygghetstelefonerna är analoga. Vår avancerade webbtjänst gör det enklare att övervaka och hålla koll på alla utplacerade trygghetstelefoner.

En jordnära molntjänst

Kommunen behöver själv inte ansvara för installation av programvara, göra uppdateringar eller ta säkerhetskopior. Allt ingår i molntjänsten som Zafe tillhandahåller och som utnyttjas via en vanlig webbläsare. Efter att vi utbildat kommunens personal från larmcentral och teknikavdelning behövs inga platsbesök av tekniker för service eller underhåll av tjänsten.

All information på ett ställe

Information som larmhistorik, avbrott, försök till larm med mera är lätt tillgänglig via webbtjänsten. Larmcentralen från Zafe hanterar larm från alla trygghetstelefoner oavsett om överföringen sker via IP, GSM eller det analoga nätet.

Titta närmare på webbtjänsten!

Lär dig mer om larmcentralen från Zafe. Kontakta oss, så gör vi en demo. Tillsammans går vi igenom funktionerna och diskuterar hur tjänsten bäst kan anpassas till verksamheten.

Varför Zafe

  • Larmmottagning via webben
  • Molntjänster - all information på ett ställe
  • Hanterar larm från IP, GSM och analogt nät

Kontakta oss
för mer information

     
Kontakta oss

Våra kunder

Några av alla kommuner
som valt Zafesystemet:

Sköld Göteborg kommun Göteborg kommun
Sköld Jönköping kommun Jönköping kommun
Sköld Stockholm kommun Stockholm kommun
Zafesystem beskrivning