Signalbaserat trygghetslarm

Ett smidigt trygghetslarm som både personal och boende tycker är enkelt att hantera.

Vårt signalbaserade trygghetslarm klarar hög arbetsbelastning genom att utnyttja trådlös radioteknik och avancerad mjukvara. Larmet är enkelt att installera, lätt att anpassa och kan snabbt byggas ut. Kommunikationen via signal istället för tal gör larmsystemet lättarbetat och effektivt, inte minst i boenden där omsorgstagarna ofta behöver hjälp.

En signal pratar aldrig otydligt

Ett larm från den boende överförs trådlöst via radiosignal till personalens handenheter. Jämfört med talbaserade larmsystem finns ingen risk för missförstånd, man behöver aldrig repetera eller förtydliga sig. Personalen kan omedelbart kvittera larmet och snabbt bege sig till platsen. Att kalla på hjälp ska inte vara svårare än att trycka på en knapp!

Trådlöst samarbete

En annan skillnad mot talbaserat trygghetslarm är att var och en av personalens handenheter får sin unika identitet när man loggar in vid arbetspassets början. När ett larm kommer, kan all personal se när det kvitteras. Via de små och smidiga handenheterna kan man även kalla på hjälp. Systemet gör alla delaktiga i vad som händer.

Redo för hög belastning

Systemet har hög arbetskapacitet och svarstiderna är mycket korta. Även om många larm skulle inträffa samtidigt, handlar fördröjningen bara om sekunder. Vissa av våra system hanterar mer än 600 larm per dygn.

Aktiva och passiva larm

Den boende larmar aktivt genom att trycka på sin larmklocka eller passivt genom att passera en fast monterad larmgivare i lokalen. När larmgivaren känner av larmklockan kan systemet öppna eller låsa dörrar, larma eller bara identifiera. Varje larmklocka är personlig och programmeras individuellt så att bäraren kan ges optimal rörelsefrihet.

Kostnadseffektiv installation och utbyggnad

Installation och eventuell utbyggnad av trygghetslarmet går snabbt och är kostnadseffektiv. Tack vare den trådlösa överföringen kan signalerna enkelt förstärkas genom räckviddsförlängare så att de exempelvis når ett annat våningsplan. Systemet kan göras precis så stort som det behöver vara.

Med en server höjs kapaciteten

I ett mindre boende behövs bara personalens handenheter och de boendes larmklockor för att man ska få ett komplett larmsystem med den trådlösa teknikens alla fördelar. I större boenden är det däremot självklart att installera en server. Med en server tillkommer funktioner som får systemet ännu mer kompetent, bland annat kan man ansluta ett obegränsat antal handenheter.

Ett komplett larmsystem

Administrera via webben

I larmsystem med en server kan den som har behörighet administrera systemet via internet och en vanlig webbläsare. Man kan exempelvis lägga till olika larmgivare, ändra larmklockornas funktioner och granska larmhistorik.

Trådlöst är lika med gränslöst

Både handenheter och larmklockor kan förses med RFID (Radio Frequency Identification) och därmed sända en signal som gör det möjligt att positionsbestämma både personal och brukare. Tekniken har många användningsområden och funktionen kan programmeras individuellt för varje handenhet eller larmklocka.

Anslut valfri larmgivare

Det är enkelt att utöka systemet med larmgivare som sänglarm, dörrlarm, rörelselarm, draglarm, sittlarm med mera. Zafe erbjuder en lång rad tillbehör som gör att systemet snabbt och enkelt kan anpassas till olika personers behov. Hela sortimentet finns i vår webbutik

Inbyggd spårbarhet

Såväl personal, boende som anhöriga känner sig säkrare om varje larm går att kontrollera i efterhand. I boenden där vi bygger systemet kring en server loggas alla händelser: vem som tog emot larmet, hur länge besöket varade och liknande uppgifter. Ingen behöver undra över vad som egentligen skedde. Systemet vet.

Utbildning, service och underhåll

Vid installation av vårt signalbaserade trygghetslarm utbildar Zafe all personal. Efter installation ansvarar våra erfarna tekniker för service och underhåll i hela landet.

Prova själv!

Bästa sättet att lära sig mer om systemet är att själv prova. Kontakta Zafe så besöker vi arbetsplatsen och tar med oss ett demosystem. Tillsammans går vi igenom hur man arbetar med trådlösa larm och diskuterar hur systemet bäst kan anpassas till er verksamhet.

Varför Zafe

  • Snabba larm med radiosignal
  • Individuell anpassning till brukarna
  • Går att ansluta många larmgivare
  • Varje handenhet har sin egen identitet
  • Enkelt att kvittera larm
  • Passar alla storlekar på boenden

Kontakta oss
för mer information

     
Kontakta oss

Våra kunder

Några av alla kommuner
som valt Zafesystemet:

Sköld Lund kommun Lund kommun
Sköld Uppsala kommun Uppsala kommun
Sköld Västerås kommun Västerås kommun
Zafesystem beskrivning