Talbaserat trygghetslarm

Vårt talbaserade trygghetslarm passar för många olika typer av omsorgsboende

De analoga trygghetslarmen fasas ut och ersätts av nya lösningar. Zafe erbjuder ett IP-baserat system för trygghetslarm som är mångsidigt, säkert och snabbt. Systemet används för talad kommunikation mellan personal och boende i miljöer där de boende inte har problem att uttrycka sig verbalt.

En digital lösning för framtiden

Att systemet är IP-baserat gör trygghetslarmet flexibelt och säkert. Ett digitalt system kan lättare följa med i utvecklingen. Jämfört med analoga larm är en digital lösning enklare att utveckla och att förse med nya funktioner.

Ibland räcker det med ett samtal

Talfunktionen i systemets bärbara larmtelefoner "sparar steg” åt personalen när situationen bara kräver att man växlar några ord: ger information eller svarar på frågor. Den boende kan prata istället för att vid varje larm få besök av personal.

Personalens handenheter samarbetar

I bakgrunden arbetar systemets server och kopplar upp samtalet från lägenhetens högtalartelefon till personalens handenheter. Systemet tillåter också att personal talar med varandra via handenheterna.

Positionering ger större säkerhet

Med hjälp av RFID (Radio Frequency Identification) kan personalen se varifrån en boende larmar även om det sker utanför lägenheten. Genom att placera ut sändare och mottagare kan man dessutom få så kallad ”hotellöppning” där inga nycklar krävs för att låsa upp dörrar.

Anslut valfri larmgivare

Det är enkelt att utöka systemet med larmgivare som sänglarm, dörrlarm, rörelselarm, draglarm, sittlarm med mera. Zafe erbjuder en lång rad tillbehör som gör att systemet snabbt och enkelt kan anpassas till olika personers behov. Hela sortimentet finns i vår webbutik

Inbyggd spårbarhet

Såväl personal, boende som anhöriga känner sig säkrare om varje larm går att kontrollera i efterhand. I systemets server loggas vem som larmade, hur länge besöket varade och liknande uppgifter. Ingen behöver undra över vad som egentligen skedde. Systemet vet.

Utbildning, service och underhåll

Vid installation av vårt talbaserade trygghetslarm utbildar Zafe all personal. Efter installation ansvarar våra erfarna tekniker för service och underhåll i hela landet.

Prova systemet!

Bästa sättet att lära sig mer om systemet är att själv prova. Kontakta Zafe så besöker vi arbetsplatsen och tar med oss ett demosystem. Tillsammans går vi igenom alla funktioner och diskuterar hur systemet bäst kan anpassas till er verksamhet.

Varför Zafe

  • Flexibelt och säkert IP-system
  • Talbaserad personalkommunikation
  • Varje larm är spårbart
  • Larm med RFID-positionering

Kontakta oss
för mer information

     
Kontakta oss

Våra kunder

Några av alla kommuner
som valt Zafesystemet:

Sköld Lund kommun Lund kommun
Sköld Malmö kommun Malmö kommun
Sköld Stockholm kommun Stockholm kommun
Zafesystem beskrivning