Trygghets-telefoner

Satsa på trygghetstelefoner som klarar dagens och morgondagens krav

Överföringssystem – säkrare, enklare att övervaka och lättare att uppgradera. Men Zafe ger dig möjlighet att själv välja. Våra trygghetstelefoner finns för alla typer av överföring och de kan anslutas till larmcentraler från valfri leverantör. Vi har lösningar som passar de flesta.

Trygghetstelefon via internet är framtiden

Om fler äldre och funktionsnedsatta människor ska kunna bo kvar hemma, behöver de ha tillgång till teknik som håller vad den lovar och som ger den trygghet som krävs. Digital teknik klarar detta bäst. Zafe kan i dag leverera en obruten digital larmkedja från den trådlösa larmknappen på armen via trygghetstelefonen till en avancerad, webbaserad larmmottagning.

En digital helhetslöning

Med IP-baserad trygghetstelefoni är det enklare att övervaka jämfört med andra lösningar. Uppkoppling sker via mobilt eller fast internet och gör det enklare att logga händelser än med de gamla överföringsteknikerna. Genom vår webbportal kan larmcentralen övervaka, uppdatera och omprogrammerera telefonerna så att de alltid följer med i den tekniska utvecklingen.

Inte redo för en digital lösning?

Även om flera kommuner migrerar från analogt till GSM och IP-baserat, är det fasta telenätet fortfarande det som flest använder för sina trygghetstelefoner. Därför erbjuder Zafe ett komplett sortiment telefoner som passar alla, oavsett överföringsteknik.

Neo visar vägen mot modern trygghetstelefoni

Neo högtalande trygghetstelefon från Zafe finns för IP, GSM och analogt nät. De går att programmera med upp till sex förvalda nummer och Neo Speech kan förses med ett förinspelat meddelande till anhörig eller larmcentral. Samtliga trygghetstelefoner från Zafe är godkända av Post- och Telestyrelsen. Läs mer om sortimentet i vår webbutik.

Anslut valfri larmgivare!

Det är enkelt att utöka trygghetstelefonens användning med larmgivare som sänglarm, dörrlarm, rörelselarm, draglarm, sittlarm med mera. Zafe erbjuder en lång rad tillbehör som gör att systemet snabbt och enkelt kan anpassas till olika personers behov. Hela sortimentet av larmgivare finns i vår webbutik.

Utbildning, service och underhåll

På Zafe har vi stor kunskap om larm och hur man installerar säkra larmsystem. Vi utbildar all personal och hemtjänst i nödvändiga rutiner som ska säkerställa att tekniken fungerar felfritt. Efter installation ansvarar våra erfarna tekniker för service och underhåll över hela landet.

Varför Zafe

  • Anslut valfri larmgivare
  • Passar IP, GSM och analogt nät
  • Enkel övervakning och loggning
  • Webbportal sköter underhållet

Kontakta oss
för mer information

     
Kontakta oss

Våra kunder

Några av alla kommuner
som valt Zafesystemet:

Sköld Helsingborg kommun Helsingborg kommun
Sköld Örebro kommun Örebro kommun
Sköld Umeå kommun Umeå kommun
Zafesystem beskrivning