Om oss

Sedan 2005 säljer och installerar Zafe Care Systems trygghetslarm över hela Sverige. Våra främsta kunder är stat, kommuner och hjälpmedelscentraler. Systemen används i mer än 200 kommuner och passar tack vare sin marknadsledande teknik alla typer av omsorgsboenden. Vi vill tillgodose de boendes behov av trygghet och personalens behov av effektiv larmhantering.

Det viktigaste för oss är att kundens förväntningar uppfylls. Därför har vi också en ständigt pågående produktutveckling där användarebehov och teknik samordnas mot optimal trygghet. Vi erbjuder kostnadseffektiva produkter och tjänster, där kvalitet, långsiktighet, miljö- och socialt ansvar är viktiga hörnstenar.

Kontaka oss

Zafe Care Systems
Industrigatan 2,
291 36 Kristianstad
Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 - 780 95 50
E-post: info@zafe.se

Neat

Zafe Care Systems är distributör på den Svenska marknaden av Neat Electronics AB produkter. Neat är en av Europas ledande tillverkare av trygghetstelefoner. Företagets ledning och utvecklingsavdelning finns i Löddeköpinge. Det korta avståndet till Zafe Care Systems huvudkontor i Kristianstad gör det enkelt att föra en dialog med tillverkaren om bland annat kundrespons och produktutveckling.

Miljöpolicy

Samtliga produkter designas, produceras och levereras med miljöhänsyn i åtanke. Det gör våra produkter mindre resurskrävande samtidigt som de innehåller färre skadliga ämnen, vilket minskar kostnaderna för återvinning. När det exempelvis gäller batterier använder vi alltid bästa miljöval i förhållande till prestanda. Miljöavgiften för uppladdningsbara batterier betalas av Neat Electronics AB.

Affärsidé

Vi vill bidra till äldres och funktionhindrades trygghet genom att sälja, installera och underhålla personlig utrustning för larm. Genom att prioritera säkerhet, kvalité och kompetens sätter vi brukarnas behov i främsta rummet. Vi erbjuder den trygghetslösning som är lämpligast för brukare och personal oavsett om installationen är stor eller liten. Det viktigaste är att kunna uppfylla de höga förväntningar som ställs på oss.

Våra kunder

Några av alla kommuner
som valt Zafesystemet:

Sköld Helsingborg kommun Helsingborg kommun
Sköld Norrköping kommun Norrköping kommun
Sköld Stockholm kommun Stockholm kommun
Zafesystem beskrivning